فرهنگ ترافیک، کتابی که آیینۀ رفتارهای فرهنگی و اجتماعی ماست!
جمعه ۲ مرداد ۹۴ ساعت ۱۷:۰۳
0 نظر
شکوهی ها
فرهنگ ترافیک، کتابی که آیینۀ رفتارهای فرهنگی و اجتماعی ماست!

این بار، قلم شیوا و منتقدانۀ توأم با طنز دکتر جلال جلال شکوهی، به طرح معضل «ترافیک» سراغ یکی از مشکلات لاینحل جامعۀ کنونی ما رفته و جنبه های فنی، اجتماعی، پزشکی، تفریحی، تربیتی و بسیاری از مطالب مربوط به رانندگان خودرو و رعایت حقوق رانندگان دیگر را مورد بررسی قرار داده است.

این کتاب بیشتر از آنکه یک آیینۀ تمام نمای فرهنگِ «بدور از فرهنگِ» ترافیک باشد، یک منبع بسیار مهم در مردم شناسی و رفتارها و هنجارهای اجتماعی در عصر حاضر است که چه بسا ده ها سال بعد یک منبع مردم شناختی و فرهنگ حاکم بر عصر حاضر باشد.

دغدغه های اجتماعی مؤلف آن و همکارانش، خارج از رشتۀ تخصصی خودشان، در ارتقای فرهنگ و خودآموزی جامعه، دست به تألیف و گردآوری این اثر اقدام کرده اند. همچنان که پیش از این کتاب فرهنگ دستشویی و آبریزگاه را تألیف کرده بودند تا نشان دهند که در روزمره ترین رفتار غریزی خود در جامعه ای که داعیۀ فرهنگی چند هزار ساله را دارد، گرفتار چه بی فرهنگی هایی هستیم!

آری، کتاب فرهنگ ترافیک، یک الگوست، یک هنجار، و  در نهایت مهندسِ یک فرهنگِ درست، و در عین حال یک منتقد تند در ناهنجاریهایی که امروز به جای فرهنگ در جامعۀ ما شیوع پیدا کرده و هر روز بدتر و بدتر می شود.

هرگاه فرهنگ ترافیک را می خوانیم، ناخودآگاه

وقتی سعدی بوستان را سرود، منتقدانه، یک آرمان شهر دست نیافتنی را طرح نمود و بر عده ای تاخت که مدعیان اصلاح بودند؛ لذا موجب رنجش بسیاری شد که نانشان آجر شده بود. و آن گاه شد که بلای جان سعدی شدند و حتی به درش ریختند تا او را بزنند! شیخ قسم خورد که دیگر صمٌ بکم، به کنجی بنشیند و سخن نگوید؛ و چنان که می دانیم، تا آنکه به اصرار صدیقی انیس و جلیس، کفارت یمین نموده، گلستان را نوشت؛ اما این بار مشاهداتش را گفت، هرچه دیده یا شنیده بود، به قلم شیوای خود ثبت نمود تا بگوید شما اینید! نمی توانید انکار کنید! چون شواهدی دارم، در فلان جا و فلان زمان چنین و چنان شد و... ؛ این بار سبک نوشتاری دکتر جلال شکوهی نیز در این کتاب سعدی وار است؛ بی آنکه زبان به انتقاد بگشاید، از بود و نبودها سخن گفته، آیینه ساخته تا چهرۀ نازیبای فرهنگ ترافیکی خود را ببینیم. فرهنگی که امروز به جرأت یکی از بزرگترین مشکلات زندگی شهرنشینی جامعۀ ماست.

بسیاری از بیماریها و مشکلات سلامت جسمی و روانی جامعه، مشکلات اقتصادی، معضلات رفتاری، افزایش میزان حوادث و مرگ و میر، و غیره و غیره در این کتاب با ذکر شواهد عینی و زنده، مورد کنکاش قرار گرفته است. تجربیات شخصی نویسندگان این کتاب یکی از ویژگیهای اصلی آن است؛ یعنی آنچه خود به چشم دیده یا به گوش شنیده اند، در این کتاب ثبت کرده و مورد نقد و بررسی قرار داده اند.

انسان، با خواندن این کتاب خنده ای تلخ بر لب می آورد، خنده ای که توأم با طعم تلخ طنز و درد اجتماعی است، درد مردمی که گرفتار ناهنجاریهایی شده اند که فکر می کنند درست است! این وقتی شدت می یابد که نویسندگان نیم نگاهی به فرهنگ ترافیک رایج در کشورهای غربی و پیشرفته دارند. قوانین رانندگی و رفتارهای اجتماعی مردم آلمان، فرانسه، انگلیس و... وقتی در این کتاب به ترازوی قیاس گذاشته می شود، بی آنکه اظهار نظری شود، خود به خود سؤال بزرگی را در ذهن خواننده توأم با افسوسی اندوهناک ایجاد می کند، که چرا؟ و از کجا؟ و تا کی؟....

کتاب فرهنگ ترافیک (پلیس خود باشید) [فنی، بهداشتی و اجتماعی]، تألیف دکتر جلال جلال شکوهی، با همکاری دکتر عبدالحمید حسین نیا، و دکتر حسن جورابچی، در قطع رقعی، در 350 صفحه، از سوی انتشارات منشور سمیر، به قیمت 200000 ریال، در تیراژ 1100 نسخه منتشر شده است.

روابط عمومی