مصحف شریف
چهارشنبه ۱۹ شهریور ۹۳ ساعت ۲۱:۵۴
0 نظر
منشورات
مصحف شریف

شمار بسیاری از دست نوشته های قرآن کریم در کتابخانه ها و گنجینه های هنری جهان محفوظ است که معرفی و بررسی آن ها، علاوه بر آن که می تواند میزان اهتمام و توجه مسلمانان به کتابت قرآن را نشان دهد، در عین حال می تواند مطالب تازه ای را به دانسته های ما درباره ی دست نویس های قرآن و نحوه ی قرائت صحیح آن بفزاید. از جمله ی این دست نویس ها، اثر حاضر است که به شماره ی 563 در کتابخانه و موزه ی والترز آمریکا نگهداری می شود. این قرآن در قطع بزرگ در 555 برگ به خط محقق و احتمالا در سده 9 قمری در شبه قاره کتابت شده است.