تذکره مجمع الفضلاء، از محمدعارف بقایی بخارایی (قرن 10 – 11ق.)
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۳ ساعت ۰۹:۱۴
0 نظر
منشورات
تذکره مجمع الفضلاء، از محمدعارف بقایی بخارایی (قرن 10 – 11ق.)

تذکره مجمع الفضلاء، از محمدعارف بقایی بخارایی (قرن 10 – 11ق.)، تحقیق محمد خُشکاب، زیر نظر دکتر یوسف بیگ باباپور، چاپ اول: 1393ش. (سلسله منشورات: شماره 11)