فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه نورعثمانیه (استانبول)
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۳ ساعت ۰۹:۱۳
0 نظر
منشورات
فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه نورعثمانیه (استانبول)

فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه نورعثمانیه (استانبول)، تألیف سیدمحمدتقی حسینی، چاپ اول: 1393ش. 1000 صفحه، 600000 ریال. (سلسله منشورات: شماره 10)