سومین شماره از سلسله تراثیات دیجیتالی، با عنوان «از میراث معتزله» منتشر شد.
پنجشنبه ۳۰ بهمن ۹۳ ساعت ۱۶:۳۵
0 نظر
تراثیات
سومین شماره از سلسله تراثیات دیجیتالی، با عنوان «از میراث معتزله» منتشر شد.

اهمیت عالمان زیدی ایرانی سوای انتقال میراث مکتوب زیدیان ایران، در حفظ و نگهداری از میراث معتزله می باشد. در واقع میراث معتزله در حالی که در دیگر مراکز علمی جهان اسلام سرانجام از اواخر قرن ششم به بعد به دست فراموشی و نابودی سپرده شد، عالمان زیدی ایران نسبت به حفظ، نگهداری و انتقال آن نقش مهمی ایفا کردند. میراث اخیر در قرن ششم و اوایل قرن هفتم توسط عالمان زیدی ایرانی مهاجر به یمن و تنی چند از عالمان زیدی مهاجر به ایران به یمن منتقل شده و اکنون عمده نسخه های خطی شناخته شده از میراث معتزله به واسطۀ کوشش عالمان زیدی ایرانی و یمنی است که باقی مانده است. مجموعۀ حاضر ضمن ارایۀ مباحثی در این خصوص، برخی نسخه های خطی معتزلی که از ایران به یمن منتقل شده را در معرض دید علاقه مندان قرار می دهد.

سلسله تراثیات دیجیتالی بنیاد شکوهی، زیر نظر دکتر محمدکاظم رحمتی (استادیار بنیاد دائرةالمعارف اسلامی) از سوی بنیاد شکوهی آغاز شده و تا به حال 3 شماره از آن منتشر شده است.