فراخوان مقاله «بساتین»
دوشنبه ۱۷ آذر ۹۳ ساعت ۰۸:۰۶
0 نظر
اخبار
فراخوان مقاله «بساتین»

«بساتین»، نشريه‌اي علمي ـ تخصّصي در موضوع نسخه‌هاي خطي اسلامي است، اين نشريه در زمينه مطالعاتِ کتاب ‌شناختی، مباحث نسخه ‌شناسی، تاريخ علم مسلمانان (با اولويت ايرانيان و شيعيان)، کتابخانه‌هاي تراثي، مجموعه‌داري کتب خطي و اسناد کهن، ترجيحاً با محوريّت <ميراث مکتوب کهن شيعه>، به صورت دو فصلنامه، به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي، منتشر مي‌گردد و قلمرو فعاليتِ آن نيز شامل تمامي حوزه‌هاي متنوّع کتاب‌ شناختي آثار تراثي، نسخه شناسی (دانش کوديکولوژی)، تصحیح متون کهن، فهرست نویسی نسخ خطي و اسناد کهن، در قالب <پژوهشي> و ساختار <علمي> است.

بايد توجه داشت که به جز مقالات مربوط به تصحيح متون، «ترجيحاً» ساير مقالات بايستي ضمن استنادي بودن، داراي اين عناصر کليدي نيز باشند: <عنوان، نام و مشخصات نویسنده، چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، پیشینه پژوهش، روش شناسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، نتیجه گیری، فهرست منابع> باشند. 

دوفصلنامه بساتین در اين راه از طرح­هاي پژوهشي و مقالات انديشمندان، صاحب‌نظران و پژوهشگران استقبال كرده و آمادگي خود را براي انتشار مقالاتي با محورها و موضوعاتي از اين دست اعلام مي­دارد:

1. نسخه شناسی

2. تصحیح متون

3. تاریخ علم مسلمانان

4. شرح احوال و آثار (تراجم)

5. کتابخانه های تراثی

6. مجموعه داری کتب خطی

7. کتاب شناسي هاي موضوعي

8. بررسي اسناد کهن

9. بررسي برافزوده هاي نسخ خطي

10. دانش کوديکولوژي  

11. منبع شناسي آثار تراثي

12. نقد و بررسي آثار تصحيح شده

13. بررسي تحليلي متون کهن

14. مطالعات تطبيقي نسخ خطي

15. فهرست و فهرست نگاري

16. کتابداري نسخه هاي خطي

17. کتابخانه های دیجیتال خطی

18. بانک اطلاعاتي نسخ خطي

19. نرم افزارهاي نسخ خطي

20. وبسايت هاي نسخ خطي

علاقمندان مي­توانند با توجه به راهبرد و شيوه ­نامه نشريه آثار خويش را تنظيم و جهت ارزيابي به آدرس نشريه ارسال نمايند. مقالات فرستاده شده پس از طي فرايند ارزيابي و داوري، پس از اطلاع نتيجه ارزيابي به نويسنده، به تناوب منتشر خواهند شد. ترجيحاً مقالاتي در اولويت انتشار در اين نشريه قرار دارند كه مسأله محور، علمي، داراي نوآوري، روزآمد، كاربردي و با نگاه عميق به متون کهن و استوار بر چارچوب نظري بوده باشند.

 راهنمای نگارش مقالات: اینجا

منبع: بساتین