عکس یادگاری فهرست نگاران نسخ خطی کتابخانه مجلس
سه شنبه ۱۰ دی ۹۸ ساعت ۱۳:۵۱
0 نظر
گزارش ها
عکس یادگاری فهرست نگاران نسخ خطی کتابخانه مجلس

عکس یادگاری فهرست نگاران نسخ خطی کتابخانه مجلس که به برکت انفاس استاد دکتر رسول جعفریان جمع بودند و چه ایام نیکویی بود و پر از برکات رحمانی

از چپ ایستاده: آقای حسن صفیاری، آقای گلباز، آقای سهراب یکه زارع، آقای کوچک زاده، آقای حجت الاسلام حافظیان، آقای محمود نظری، ؟ ، استاد دکتر جعفریان عزیز، ؟ ، آقا سید جعفر اشکوری، آقای احسان شکرالهی، آقای محسن صادقی، آقا سید صادق اشکوری، ؟، خانم صیدیه،

نشسته از چپ: یوسف بیگ باباپور، آقای حسین متقی، آقای جواد بشری، استاد فقید عبدالحسین حائری (رضوان االه تعالی علیه) آقای حکیم، آقای علی اکبر صفری. در حیاط کتابخانه مجلس در بهارستان، 1392