گنجینه اسناد و تصاویر تاریخی مراغه در 7 جلد
سه شنبه ۱۰ دی ۹۸ ساعت ۱۳:۴۳
0 نظر
اخبار
گنجینه اسناد و تصاویر تاریخی مراغه در 7 جلد

گنجینه اسناد و تصاویر تاریخی مراغه: در 7 جلد (فعلا فقط اسناد) با بیش از 5000 سند تاریخی در حوزه مراغه و حومه منتشر شده است: عناوین مجلدات: 1. اسناد تاریخی از خاندانهای مراغه، 2. اسناد حکومتی و سیاسی مراغه، 3 و 4. اسناد فرهنگ و معارف مراغه، 5. اسناد شرعی و متفرقات، 6. اسناد فتنه اسماعیل سمیتقو و شیخ‌ عبیدالله‌ کرد، 7. اسناد مالی و اداری، و نظامی، وزیری جلد سخت. منشور سمیر و بنیاد شکوهی، تهران، 1397.
 https://t.me/kashkoolketab