درمانهای خانگی و عامیانه در آذربایجان (ترکه سایا داوالار)
جمعه ۵ بهمن ۹۷ ساعت ۱۵:۳۰
0 نظر
اخبار
زهرا پورابوطالب
درمانهای خانگی و عامیانه در آذربایجان (ترکه سایا داوالار)

درمانهای خانگی و عامیانه در آذربایجان (ترکه سایا داوالار)، تألیف و تحقیق زهرا پورابوطالب، زیر نظر دکتر یوسف بیگ باباپور، تلاشی است در راستای جمع­آوری و ثبت باورها، شیوه­های درمانی، حفظ صحّت و بهداشت ملتی که سالیان سال خود را با مادر طبیعت درمان کرده و زیسته­اند.

سعی شده است با گزینش شهرهای مهم و دیرین آذربایجان به مسألۀ دارو و درمان در این منطقه پرداخته شود؛ اعم از اردبیل، تبریز، مراغه، جلفا، بوکان، سراب، سلماس و غیره.

هرچند جمع­آوری و پرداختن به این مقوله، سال­ها عمر و مجلدها کتاب را می­طلبد، اما بر حسب توان کوشیده­ایم، در عین اختصار، به اهمّ شیوه­های درمانی مناطق مختلف به صورت گزینشی و با استفاده از روش میدانی و تاریخ شفاهی پرداخته شود.

درمانهای خانگی و عامیانه در آذربایجان (ترکه سایا داوالار)، تألیف و تحقیق زهرا پورابوطالب، زیر نظر دکتر یوسف بیگ باباپور، از سوی انتشارات منشور سمیر و بنیاد شکوهی، در 200 صفحه با قیمت 30000 تومان وزیری شومیز منتشر شده است.