عرقیات گیاهی آذربایجان
جمعه ۵ بهمن ۹۷ ساعت ۱۵:۲۱
0 نظر
اخبار
روابط عمومی بنیاد شکوهی
عرقیات گیاهی آذربایجان

عرقیات گیاهی آذربایجان، با تحقیق و تدوین زهرا پورابوطالب، زیر نظر دکتر یوسف بیگ باباپور، در 150 صفحه وزیری منتشر شد. در این کتاب تحقیق علمی در مورد فرآوری، استحصال، فواید، مضرات، و نحوۀ مصرف عرقیاتی معروف گیاهی آذربایجان است که از مدتهای مدیدی توسط مردمان این دیار استفاده شده و می شود.

کتاب حاضر تلاشی است برای شناساندن خواص دارویی و درمانی عرقیات گیاهی منطقه آذربایجان که در طول قرنها یکی از منابع اصلی در پیشگیری و درمان بیماریهای مختلف در بین مردم بوده است.

هرچند تعداد گیاهان دارویی و البته خواص عرقیات هر یک بیش از آن است که بتوان در یک مجلد گنجانید، اما به عنوان قدم اول در معرفی گنجینه های دارویی طبیعی منطقۀ آذربایجان می تواند مورد توجه قرار گیرد.

در این کتاب به صورت الفبایی به معرفی خواص و مضار عرقیات گیاهی پرداخته شده که بیشترین استعمال را در بین مردم منطقه دارند.