شیدِ نَشید (مجموعه اشعار اسماعيل حميديه)
جمعه ۲۲ تیر ۹۷ ساعت ۱۴:۵۳
0 نظر
تازه های متون
شیدِ نَشید (مجموعه اشعار اسماعيل حميديه)

به کوشش دکتر مسعود غلامیه و دکتر یوسف بیگ باباپور، با مقدمه و مقاله‌اي از: محمدرضا مقدسي، ودود دوستي

با همکاری نشر سفیر اردهال، چاپ اول 1393، وزیری شومیز، 238ص. قيمت: 250000 ریال.

 

معرفی اجمالی

این کتاب برگرفته از اشعار اسماعیل حمیدیه، متخلص به نشيد، مندرج در كتاب سايه روشن مي‌باشد كه علاوه بر اشعار چاپ شده، اشعار تازه يافتة او نيز براي نخستين بار در اين كتاب نشر مي‌شود. دفتر كوچكي از دست نوشته‌هاي مرحوم نشيد را در اختيار مصححان بوده، متعلق به حوالي سال 1319هـ.ش. بود، بر این کتاب افزوده شده است. نشيد در اوان جواني خود در اشعارش از تخلص «درفش» استفاده مي‌نموده كه به مرور ايام و پختگي روح و شعرش، تخلص «نشيد» را جايگزين درفش نموده است. تمامي اشعار تازه‌يافتة آن مرحوم با تخلّص «درفش» سروده شده است.

از اشعار نشيد دفتري جامع و كامل برجاي نمانده است و هيچ معلوم نيست كه بر سر اين نوشته‌ها چه آمده است. ديوان حاضر هم دفتر جامع و كاملي از اشعار نشيد نيست و اميد آن است كه در زمان‌هاي ديگر اشعار باقيماندة او در گوشه و كنار كتابخانه‌هاي شخصي و حواشي كتابها و يا دوردست ذهن و ضميرها به دست آيد و منتشر گردد.