‎ صفات العاشقین
جمعه ۲۲ تیر ۹۷ ساعت ۱۴:۲۷
0 نظر
تازه های متون
‎ صفات العاشقین

معرفی اجمالی

این نسخه را میرمعزّالدین محمّد حسینی کاشانی به تاریخ 978ق به خط نستعلیق کتابت کرده است. مرقع حاضر چهل و هشت کتیبه دارد که همگی با نقشهای گل و بوتۀ اسلیمی ترسیم شده‌اند و به ترتیب، سرفصلها و عناوین را به صورت یکی درمیان، یکی با زمینۀ لاجورد با مطالب به زر، و یکی به زمینۀ زر با مطالب به سفیدآب در بر دارند. کتیبۀ نخست این دستنویس به سبک هنر صفوی ترسیم، تزیین و ترصیع شده و در متن آن چیزی نوشته نشده است. تمامی صفحات متن این نسخه مرصّع و مذهّب است و با تصاویر گل، بوته و اشکالی از پرندگان تشعیر و تزیین شده است.