شیعیان شکرستان هند (تذکرۀ شعرا و ادبای شیعی در شبه قارۀ هند)
جمعه ۲۲ تیر ۹۷ ساعت ۱۴:۲۴
0 نظر
تازه های متون
شیعیان شکرستان هند (تذکرۀ شعرا و ادبای شیعی در شبه قارۀ هند)

تألیف و تدوین: دکتر یوسف بیگ باباپور، با همکاری مروارید رفوگران، پریسا سنجابی، مجید ساریان، با حمایت دکتر جلال جلال شکوهی

با همکاری نشر منشور سمیر، چاپ اول 1393، رحلی جلد سخت، 330ص. قیمت: 600000 ریال

 

معرفی اجمالی

این کتاب تلاشی است برای نشان دادن اهمیت و جایگاه شعر شیعی در ادب فارسی شبه قارۀ هند، که با شیوۀ دائره المعارفی به ترتیب الفبا بر حسب نام اشهر شعرا و تخلص ایشان تألیف و تدوین و مرتب شده است. در این مجموعه، ابتدا کوشیده شده تا مقدمه ای مفصل با موضوعات تاریخچۀ شبه قاره، ورود اسلام به هند، رواج تشیع و فرقه های شیعی در آن سرزمین و... آورده شود. سپس به اشهر شخصیتهای شیعی –چه آنهایی که خود شیعی بودند و چه آنهایی که به تشیع علاقه داشتند هرچند خود شیعه نبودند – پرداخته شود. در این کتاب به یکصد و اندی شخصیت تاثیرگذار شیعی در شبه قاره پرداخته شده است.