نصیحت نامه
جمعه ۲۲ تیر ۹۷ ساعت ۱۴:۱۱
0 نظر
تازه های متون
نصیحت نامه

اثر: ميرزا نصير بن حاجي معصوم مراغه­اي، متخلص به نصیرا (از دانشوران سدۀ 12 ق.)

بر اساس نسخه  خطی شمارۀ 2799 متعلق به  کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابت 1143ق. به خط مؤلف.

به کوشش: دکتر یوسف بیگ­باباپور

با همکاری نشر منشور سمیر، چاپ اوّل 1397، وزیری شومیز، 316ص. قیمت: 000/300 ریال

 

معرفی اجمالی

رساله­اي است در اخلاق و بعضاً حدیث، به فارسی، مشتمل بر مقدمه و چهار باب و خاتمه، تاليف شده در نهم رجب 1143ق. (تخاقوئيل) به نام شاه طهماسب صفوي، نام مؤلف و كتاب و شاه و تاريخ در ديباچه و پايان هست، و در ختم چهارم خاتمه طبقات سلاطين ايران است تا شاه تهماسب (در 1134) و شعري از مؤلف در نصايح حكماي متقدمين هست.

تنها نسخۀ شناخته شده از آن در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، به شمارۀ 2799، به خط نستعلیق مؤلف، در 152 برگ، به اندازه: 14*19سم. موجود است و از روی همین نسخه، یک نسخۀ عکسی در مرکز احیای قم به شمارۀ 1484 نگهداری می­شود.