بالهای گسترده
پنجشنبه ۲۴ فروردین ۹۶ ساعت ۱۷:۲۶
0 نظر
تازه های متون
بالهای گسترده

بالهای گسترده، مشتمل بر مقدمه هایی است که استاد صدیق بر اثار معاصران نوشته اند و اخیرا توسط آقای احسان شکرخدایی جمع آوری و به این نام منتشر می یابد.

این کتاب در 550صفحه به قطع وزیری در ضمن منشورات موسسه با همکاری انتشارات تکدرخت به قیمت 35000 تومان منتشر شده است.

روابط عمومی