ثعلبیۀ ملا محمدباقر خلخالی منتشر شد
پنجشنبه ۲۴ فروردین ۹۶ ساعت ۱۷:۱۲
0 نظر
تازه های متون
ثعلبیۀ ملا محمدباقر خلخالی منتشر شد

تولکو ناغلی (ثعلبیه)، ملا محمدباقر خلخالی، با مقدمه و تصحیح ح‍س‍ی‍ن م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌، ‏ تهران: تکدرخت‏، ‏با مشارکت مؤسسۀ بنیاد شکوهی، 1395، ‏در ‏262ص. وزیری منتشر شد.

حکیم ملا محمد باقر خلخالی (1250- 1316ق.) یكی از مثنوی‌گویان ترکی آذری، و «ثعلبیه» یكی از صدها مثنوی ترکی آذری‌ است و تأثیر دو اثر مهم ادب و عرفان فارسی یعنی: مثنوی جلال‌الدین محمد بن شیخ بهاءالدین مولوی رومی و گلشن راز شیخ محمود بن امین ‌الدین ‌عبدالكریم بن یحیی شبستری در آن مشهود و ملموس است‌ و منبع عظیمی در مطالعه‌ی تاریخ اجتماعی و اخلاقی عصر سراینده‌ی آن و محتوی نكات و مسایل فراوان عرفانی و ادبی است.‌

تولکو ناغلی (ثعلبیه)، ملا محمدباقر خلخالی، با مقدمه و تصحیح ح‍س‍ی‍ن م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌، ‏ تهران: تکدرخت‏، ‏با مشارکت مؤسسۀ بنیاد شکوهی، 1395، ‏در ‏262ص. و با قیمت 25000 تومان در قطع وزیری منتشر شد.

روابط عمومی