پاره ای از جان
پنجشنبه ۲۴ فروردین ۹۶ ساعت ۱۷:۰۷
0 نظر
تازه های متون
پاره ای از جان

در کنار تربیت بیش از هزار دانشجو در نیم قرن اخیر، استاد دکتر صدیق ده‌ها کنفرانس و سمینار علمی و حدود یکصد و پنجاه عنوان کتاب و بیش از صدها مقاله در کارنامۀ علمی خود دارند که ما پرداختن به اجزاء و فروع آن‌ها را دینی بر گردن خود می‌دانیم.

در مجموعۀ حاضر مقالات، نگاشته‌ها، اشعار و ترجمه‌های ذی‌قیمت استاد دربارۀ نظامی گنجوی را در چهار فصل گرد آورده‌ایم. در این میان ترجمۀ تک‌نگاری ی. الف. برتلس ایران‌شناس روس، اولین اثری است که استاد دربارۀ نظامی انتشار داده‌اند. آخرین مباحث ایشان دربارۀ کشف بقایای دیوان ترکی نظامی است که در بخش دوم این کتاب آمده است.

پاره ای از جان (نظامی گنجوی در تحقیقات دکتر صدیق)، به کوشش دکتر یوسف بیگ باباپور و سید احسان شکرخدایی از سوی انتشارات تکدرخت و با همکاری ببیاد شکوهی با قیمت 55000تومان در 660 صفحه وزیری منتشر شد.

روابط عمومی