انتشار جلد 26 فهارس نسخ خطی کتابخانه ملی
چهارشنبه ۲۶ آبان ۹۵ ساعت ۱۹:۴۲
0 نظر
تازه های متون
انتشار جلد 26 فهارس نسخ خطی کتابخانه ملی

بعد از سالها تاخیر در چاپ فهارس نسخ خطی کتابخانه مجلس شاهد هستیم که در حال حاضر فهارس این کتابخانه منتشر می شود. هم اینک جلد منتشر شده است که به معرفی 480 عنوان در 300 نسخه از شماره 7000 تا 7300 می پردازد. این نسخ به زبانهای عربی و فارسی هستند.

در این مجلد نیز معرفی نسخ در دو بخش کتابشناسی و نسخه شناسی، با ترتیب شماره های بازیابی کتاب است. استفاده از مستندات و منابع مهم کتابشناسی در فهرستنویسی و ثبت و ضبط اطلاعات یکدست و هماهنگ از مواردی است که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

از جمله روش های مورد استفاده در این فهرست حذف اطلاعات تکراری در بخش نسخه شناسی مجموعه هاست. اطلاعات کامل نسخه شناسی در مدخل نخست هر مجموعه آمده و علاقمندان باید ابتدا به رساله نخست هر مجموعه مراجعه کنند.

از ویژگیهای این مجموعه وجود شمار قابل توجهی در بیش از صد جلد نسخ خطی کتابخانه فیض کاشانی و خاندان او است. این نسخ که از شماره 7136 تا 7244 را در بر می گیرند بیشتر به دست خط فرزندان و نوادگان این عالم برجسته قرن یازدهم هجری هستند که می توان از میان آنان به محمد علم الهدی، محمد حسین متخلص به وفا ابن محمد بن علم الهدی، صدرالدین محمد فیضی، محمد بن صدرالدین محمد فیضی، ابی تراب ابن صدرالدین محمد فیضی، محمدهادی فیضی، ابراهیم فیضی و ... اشاره کرد. یادداشتهای مقابله، تصحیح، نشان مهرهای مالکیت و یادداشت وقف در بیشتر این نسخه ها مشهود است.

جلد 26 فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (از شماره 7001 تا 7300) به کوشش صدیقه سلطانی فر منتشر شده است.