معجم المخطوطات العراقیة
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ساعت ۱۱:۲۹
0 نظر
گفتگوها
معجم المخطوطات العراقیة

العراقيه بود كه به لطف خداوند به پايان رسيد و براي صفحه آرائي بدست دوستان سپرده شد. اين مجموعه شامل معرفي نسخه هاي خطي عراق است كه گزينش اطلاعات آن چيزي ميان دنا و فنخا است يعني كمي مفصل تر از دنا است. اين مجموعه بزبان عربي تدوين شده و بگونه اي تكميل كننده مخطوطات ايران است. پيش بيني آن است كه اين مجموعه كه در قطع وزيري پيش بيني شده، با فهارس ضميمه، 12 تا 14 جلد هزار صفحه اي خواهد شد.

در اين مجموعه حدود پنجهزار نسخه خطي فارسي معرفي شده كه جهت سهولت دستيابي پژوهشگران آثار فارسي، بصورت مجزا در يك جلد پيش بيني شده كه بصورت خلاصه و در حد اطلاعات دنا تدوين و در دست استخراج نمايه هاست و جدا انشاء الله منتشر خواهد شد.

در معجم المخطوطات العراقيه حدود 80 هزار نسخه موجود در عراق بزبان هاي عربي، فارسي، تركي و ... معرفي شده است.

از صفحه فيس بوک جناب آقاي مصطفی درايتي