اطلاع رسانی متون در دست تصحیح و نشر (1)
سه شنبه ۱۲ مرداد ۹۵ ساعت ۱۳:۲۸
1 نظر
گزارش ها
اطلاع رسانی متون در دست تصحیح و نشر (1)

کانال اطلاع رسانی آثار در دست تصحیح و نشر با هدف معرّفی پژوهشهای در حال انجام پژوهشگران، به جهت پرهیز کارهای موازی با محوریت نسخ خطی، بخصوص در عرصه تصحیح متون، راه اندازی گردیده است.  برای آگاهی سایرین، مشخصات پژوهه های تراثی در دست انجام به خصوص در حوزه تصحیح متون، اعلام شده و در این کانال درج می گردد.

به منظور حفظ این اطلاعات ارزشمند و ارائه آن در وب سایت بساتین برای کسانی که به کانال دسترسی ندارند اطلاعات این آثار را به صورت الفبای عنوان درآورده و در بخش اول اطلاعات 117 عنوان اثر در دست تصحیح و پژوهش ارائه می شود.

همچنین برای عضویت کانال اطلاع رسانی آثار در دست تصحیح و نشر می توانید اینجا کلیک کنید و اگر اثري در دست تصحيح يا نشر دارند، جهت درج داده‌هاي آن اثر، به ادمين کانال اطلاع دهند.

 1. آذربُرزين نامه، منظومه حماسي به پيروي از شاهنامه فردوسي از مؤلفی ناشناخته، توسط د. بهمن خياباني در حال تصحيح است.
 2. اسؤله و اجوبه رشیدیه، رشیدالدین فضل الله همدانی، مصحح رضا شعبانی صمغ آبادی، تاریخ و جغرافیا از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 3. اشراق اللاهوت تألیف رکن الدین جرجانی. (با مقدمه فارسی حسن انصاری) مدتهاست آماده شده و آن را آقای جواد بشری برای دفتر آینده متون ایرانی در دست چاپ دارند.
 4. افضل التواریخ 1 و 3 خوزانی اصفهانی، مصحح منصور صفتگل / چارلزملویل، تاریخ و جغرافیا از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 5. افضل التواریخ 2، خوزانی اصفهانی، مصحح احسان اشراقی / پیشنماز زاده، تاریخ و جغرافیا از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 6. اقرار الصحابة بفضل امام الهدى والقرابة، تأليف تقی الدین کفعمی (از علماي قرن ۹ و ۱۰ هجري)، توسط آقای عبدالحلیم حلی و زیر نظر كتابخانه علامه مجلسي مركز تحقيق و پژوهش میراث مکتوب شیعه در قم تحقیق و به زودی منتشر خواهد شد.
 7. الانوار الجلالیه للفصول النصیریه، فاضل مقداد (عبدالله سیوری)،مصحح زینب افشار، علوم و معارف اسلامی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 8. بازیافته‌های سه تاریخ محلی مفقود همدان (تا سده ششم هجری) شامل:1. «طبقات اهل همذان» تألیف شیرویه بن شهردار دیلمی (درگذشته 509)؛2. «طبقات الهمذانیین» تألیف صالح بن احمد کوملاذی (درگذشته 384)؛3. «رواة الحدیث بهمذان» تألیف ابونصر انماطی (درگذشته 387)؛ توسط احمد خامه‌یار به پایان رسیده و در انتظار نشر به سر می‌برد.
 9. بلبلستان، محمد فوزی مستاری، مصحح علی میرانصاری، زبان و ادبیات فارسی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 10. پنج رساله حروفیه، فضل الله حروفی، مصحح و لی الله قیطرانی، رسائل از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 11. تاریخ بُحیره، فزونی استرآبادی، تصحیح رضوان مساح و مرتضی موسوی،تاریخ و جغرافیا از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 12. تاریخ بیهق، ابن فندق، مصحح سلمان ساکت، تاریخ و جغرافیا از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 13. تاريخ کتابخانه‌هاي جهان اسلام: راهنماي بصري (چاپ ايتاليا، 2016) History of Libraries in the Islamic World: A Visual Guide, by Celeste Gianni (Italy, 2016), ، به اهتمام محمّد تقوی، دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن دانشگاه تهران، به همراهي دکتر مهدي مجتهدی، عضو هیأت علمی گروه تاریخ و تمدن دانشگاه فردوسی مشهد، در دست ترجمه قرار دارد.
 14. تاریخ هرات، گویا: شیخ عبدالرحمن فامی هروی، مصحح ایرج افشار / محمدرضا ابویی مهریزی، رسائل از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 15. تجربه فی اقاویل الحکما، مورخ(898)، ناشناس، مصحح علی اشرف صادقی، نسخه برگردان(فاکسیمیله) از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 16. تحفة الابرار في مناقب إمام الأبرار تألیف سيد نسابة حسين بن مساعد حائری (قرن نهم هجری)، توسط كتابخانه علامه مجلسي مركز تحقيق و پژوهش میراث مکتوب شیعه در قم در حال تحقیق و تصحیح میباشد.
 17. تحفة العالم، میرزا ابوطالب فندرسکی، مصحح منصور صفت گل، رسائل از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 18. تحفه العشاق ملا محمد کریم شریف قمی به کوشش حسین رسولی از دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران در دست تصحیح است.
 19. تحفهء جلالیه، تالیف حکیم الدین محمدبن علی ناموس خواری، تالیف اوایل قرن هشتم هجري، در موضوع علم کتابت و انشاء، موضوع رساله دکتریِ آقاي قنبرعلی رودگر در دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۳ بوده است که هم اینک توسط نامبرده در دست بازبینی و مقابله با نسخ تازه یاب جهت انتشار است.
 20. تذکره خوشنویسان اثر غلام محمد هفت قلمی دهلوی بر اساس چاپ کلکته (1910) و نسخه کتابخانه بریتانیا توسط دکتر حمیدرضا قلیچ خانی به اتمام رسیده و بزودی توسط نشر پیکره منتشر خواهد شد.
 21. تذکرۀ لطایف نامه (نخستین ترجمۀ فارسی مجالس النفایس امیر علی-شیر نوایی) اثر فخری هروی با مقابلۀ سه نسخۀ فارسی و سه نسخۀ ترکی کهن، به اهتمام آقای هادی بیدکی در هیأت رسالۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد در دست تصحیح است.
 22. ترجمه الارشاد شیخ مفید (تحفه سلیمانیّه)، مسیح کاشانی / شیخ مفید، مصحح جویا جهانبخش، علوم و معارف اسلامی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 23. ترجمه الملل و النحل،شهرستانی، مقدمه: سیدمحمد عمادی حائری، نسخه برگردان(فاکسیمیله) از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 24. ترجمه تحریر اصول اقلیدس نش 226 سنا، قطب الدین شیرازی، احمدرضا رحیمی ریسه، نسخه برگردان، (فاکسیمیله) از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 25. ترجمه قرآن موزه شاهچراغ، زهرا ریاحی زمین، زبان و ادبیات فارسی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 26. ترجمه کهن قصص الانبیاء، کسایی، مصحح مسعود قاسمی/ حامد نوروزی، زبان و ادبیات فارسی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 27. تفسیر القرآن الکریم، تألیف علی بن إبراهیم قمی (قرن سوم هجری)، توسط كتابخانه علامه مجلسي مركز تحقيق و پژوهش میراث مکتوب شیعه در قم در حال تحقیق و تصحیح می باشد.
 28. تفسیر بصایر یمینی، محمد بن محمود نیشابوری، علی رواقی، علوم و معارف اسلامی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 29. تفسیر مبین، نورالدین کاشانی، مصحح جویا جهانبخش، علوم و معارف اسالمی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 30. تقاسیم العلل، تأليف ابوبكر محمد بن زكريا رازي (د. 311ق) با تصحيح محمد مهرانفر از سوي انتشارات سفیر اردهال منتشر مي‌شود.
 31. تلخیص المحصل (با مقدمه فارسی حسن انصاری).
 32. توان روان یا اربعین،(شرح چهل حدیث در وصف امیرالمومنین امام علی علیه السلام به نظم) تالیف ملاعلی خویی متخلص به واله به کوشش طیبه حاج باقریان در دست تصحیح است.
 33. جامع التواریخ مغول، خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، مصحح محمد روشن, سیدمصطفی موسوی، تاریخ و جغرافیا از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 34. جامع التواریخ و زبده التواریخ، نسخه مورخ( 714 و 717)، رشیدالدین فضل الله همدانی و شهاب الدین عبدالله (حافظ ابرو)، سیدعلی آل داوود، نسخه برگردان، (فاکسیمیله) از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 35. جامع سرائر العلماء تألیف ابن الوندی نجفی کاظمی (از علمای قرن ۱۱ هجری)، توسط كتابخانه علامه مجلسي مركز تحقيق و پژوهش میراث مکتوب شیعه، در قم در حال تحقیق و تصحیح میباشد. این کتاب تخمینا بیش از ۵۰ جلد خواهد شد.
 36. جُنگ مهدوی، احمد مهدوی دامغانی،علوم و معارف اسلامی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 37. جوامع الکلام فی دعائم الاسلام عن طریق أهل البیت علیهم السلام تألیف محدث بزرگ سید محمد بن شرف الدین حسینی جزائری (از علمای قرن ۱۱ق و از اساتید شیخ حر عاملی و علامه مجلسی)، توسط سید حسن موسوی بروجردی و سید حسین موسوی بروجردی در ۲۶ مجلد در مراحل پایانی تصحیح تحقیق قرار دارد و ضمن منشورات كتابخانه علامه مجلسي مركز تحقيق و پژوهش میراث مکتوب شیعه، در قم منتشر میشود. بايد افزود، این کتاب از جوامع اربعه حدیثی متأخرین است که برای اولین بار منتشر خواهد شد.
 38. الحاصل فی اوجاع المفاصل،ناشناس، مصحح محمد ابراهیم ذاکر، علوم و فنون از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 39. درر اللآلی العمادیة فی الأحادیث الفقهیة تألیف ابن أبی جمهور احسائي (از علمای قرن ۹ و ۱۰ هجري)، توسط كتابخانه علامه مجلسي مركز تحقيق و پژوهش میراث مکتوب شیعه در قم تحقیق و بزودی منتشر خواهد شد.
 40. دلالة المستنهج إلی معالم المعارف و رسالة المستبهج إلی عوالم العوارف (مقدمه انگلیسی آن از انصاري و زابینه اشمیتکه).
 41. ديوان ابن بابک بغدادي، از سوي علي اکبر فراتي در دست تصحيح قرار دارد.
 42. ديوان اشرف مازندراني (فوت ١١١٦ق) به کوشش دكتر هومن يوسفدهي در حال تصحیح است.
 43. دیوان اشرف مراغی، شاعر شیعی قرن نهم هجری، بر اساس دو نسخه استانبول و بریتانیا، توسط یوسف بیگ باباپور و مسعود غلامیه در دست تصحیح قرار دارد.
 44. دیوان رفیع الدین محمود ابهری بکرانی، به اهتمام مصححان، دکتر امید سروری و دکتر بهروز ایمانی در حال تصحیح است.
 45. دیوان رکن الدین حسن ابهری بکرانی، به اهتمام مصححان، دکتر امید سروری و دکتر بهروز ایمانی در حال تصحیح است.
 46. ديوان شعر میرجعفر بیگ کشمیری متخلص به بینش به اهتمام سهیلا مرادقلی دانشجوي دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد در دست تصحیح است.
 47. دیوان صهبای قمی (فوت 1191)، شاعر دوره‌ بازگشت ادبی، با مقدمه، تصحیح و توضیحات علی کاملی منتشر می شود.
 48. دیوان فارسی شیخ بهایی، به اهتمام جواد بشری، در دست تصحیح قرار دارد و به زودی از سوی پژوهشگاه علوم اسلامی منتشر میگردد.
 49. دیوان فیضی فیاضی (فیضی دکنی) شاعر قرن دهم و آغاز قرن یازدهم درشبه قاره به اهتمام محمد مصطفی رسالت پناهی و علی روحانی دانشجویان دکتری دانشگاه کاشان در دست تصحیح است.
 50. دیوان قزلباش خان امید همدانی توسط سید محمد جواد عسکری، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، زیرنظر استاد منوچهر اکبری فرد در حال تصحیح است.
 51. دیوان محمد خان دشتی، شاعر دوره‌ بازگشت ادبی، به اهتمام حسین جلال‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بهبهان تصحیح شده است. و ان‌شاءالله در انتشارات شروع چاپ خواهد شد.
 52. دیوان منوچهری دامغانی، به اهتمام راضیه آبادیان، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی در دست تصحیح است.
 53. دیوان مهری عرب، مشتمل بر حدود 5600 بيت در ستايش امامان عليهم السلام، ترجيع بند درستايش امام علي عليه السلام، ترکيب بند در مدح شاه سليمان صفوي و دو مثنوي به نام مجمع الشعرا و آينه بدن نما در وصف سراپاي معشوق، بر اساس نسخه های خطی موجود از جمله نسخه های کتابخانه‌ي مرکزي دانشگاه تهران و موزه‌ی ملّی کراچی پاکستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به عنوان پایان نامه دکتری زبان و ادبیات فارسی آقای بهمن علامی با راهنمایی و نظارت جناب آقای دکتر محمد حکیم آذر در دست تصحیح قرار دارد.
 54. دیوان، دیباچه ها و منشآت نصیرای همدانی(م ۱۰۳۰ه) به همت مهسا رضایی بابا احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در حال تصحیح است.
 55. ذخیره خوارزمشاهی، اثر اسماعیل بن حسن جرجانی، با تصحيح آقای علینقی از سوي انتشارات سفیر اردهال منتشر مي‌گردد.
 56. ذکر احوال مصطفی مجموعه هفت مثنوی در شرح زندگانی رسول الله، از پیر جمال اردستانی به کوشش آقایان دکتر امید سروری و مجید صاریان تصحیح می شود.
 57. ذیل تاریخ بغداد: مقدمه و نمایه های چاپ عکسی مجلد تازه یاب ذیل تاریخ بغداد ابن نجار (نسخه وین؛ به همراه نسخه کم برگ پرینستون) به کوشش زابینه اشمیتکه و حسن انصاری انجام شده است.
 58. رساله الذهبيّات = الذهبية = تفسير أميلخُس= وصيّة فوثاغورس في آداب النفوس الروحانيّة = شرح مجموع من كتاب أيامبليخُس لوصايا فوثاغورس الفيلسوف، تأليف ايامبليخُس (يا) اميلخُس يوناني، از مترجمي ناشناخته، به زبان عربي، در موضوع اخلاق، از سوي دکتر محمدحسن شفيعيان، در دست تحقیق و تصحیح است.
 59. رساله تبصرة المبتدي و تذكرة المنتهي اثر صدرالدين قونوي، از سوي حمزه کفاش، دانشجوي دکتري زبان و ادبيات فارسي در مشهد، به مدت سه سال است در دست تصحيح قرار دارد.
 60. رساله تحفه الالباء فی تذکره الاولیاء و الشرفاء تالیف (1280-1273) اثر زین العابدین گنجوی و به کتابت محمدجعفر نخجوانی، به کوشش محمدرجاء صاحبدل دانشجوی رشته تصوف و عرفان دانشگاه علوم و تحقیقات آزاد و وحید محمودی دانشجوی رشته تصوف و عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب قم زیر نظر دکتر منوچهر صدوقی سها در دست تصحیح است.
 61. رساله رسالهٔ اسماء الکتب مذکور به همراه رسالهٔ عنایت نامه (وصف مازندران)، با پژوهش مهرداد چترایی بزودی منتشر میشود.
 62. رساله زاد آخرت اثر غزالي، از سوي مليحه گزي و سلمان ساكت، به عنوان پايان نامه دانشگاهي در مشهد، در دست تصحيح قرار دارد.
 63. رسالهٔ عنایت نامه(وصف مازندران) به همراه رسالهٔ اسماء الکتب، با پژوهش مهرداد چترایی بزودی منتشر میشود.
 64. رساله‌ قرة العين (امثال فارسي و عربي)، گويا تأليف قاضی اوس، به كوشش زهرا محمودي و سلمان ساكت، به عنوان پايان نامه دانشگاهي در مشهد، در دست تصحيح قرار دارد.
 65. رساله مطالع الايمان اثر صدرالدين قونوي، از سوي حمزه کفاش، دانشجوي دکتري زبان و ادبيات فارسي در مشهد، به مدت سه سال است در دست تصحيح قرار دارد.
 66. ریاض العارفین ومنهاج السالکین، اثر میرزا محمد بن سلطان محمد اردبیلی، معروف به محقق بیدگلی از اکابر علما و شعرای قرن یازدهم، به تصحیح محسن مؤمن، با موضوع عرفان اسلامی، بزودی توسط مجمع ذخائر اسلامی منتشر میشود.
 67. سفینه النجاه تفسیر قرآن اثر ملامقیمای یزدی. مفسر عصر صفوی به زودی بوسیله انتشارات اندیشمندان یزد، به صورت عکسي، با مقدمه آقاي حسین مسرت چاپ می‌شود.
 68. سفینه ترمد محمد بن یغمور، به کوشش دکتر امید سروری در حال تصحیح است.
 69. سلک الجواهر اثر عبدالحمید بن عبدالرحمن انکوری/انگوری، به اهتمام آقای رضا صادقی، دانشجوی ارشد زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در دست تصحیح است. این اثر فرهنگنامه ای منظوم از قرن ۸ هجری است که به تقلید از نصاب الصبیان نوشته شده است.
 70. سوال و جواب (فقهی، اعتقادی، ادبی) همراه با چهار رساله فقهی فارسی،تأليف فقيه محقق علامه سيد علي موسوي قزويني متوفاي 1298 هجري، به همت سيد علي علوي قزويني، در آستانه انتشار از سوي انتشارات دانشگاه تهران است.
 71. شرح رساله التسویه بین الافاده و القبول، از شیخ محب الله الله‌آبادی، به اهتمام دکتر ملیحه معلم، استادیار سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تصحيح گرديده و اينک در دست آماده سازی و چاپ ازسوي انتشارات مولی می‌باشد.
 72. الشهاب فی الحکم و الآداب(بحرانی)، بحرانی، مصحح جویا جهانبخش، علوم و معارف اسلامی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 73. صحیفة اهل الصفاء فی ذکر اهل الاجتباء اثر محمد بن عبدالنبی نیشابوری مشهور به میرزا محمد اخباری (د. 1232ق) از سوي خانم شهربانو فرخی نژاد ناصری، دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان رساله دکتري در دست تصحيح مي‌باشد.
 74. صفوة الصفات في شرح دعاء السمات، تأليف تقی‌الدین کفعمی (از علماي قرن ۹ و ۱۰ هجري)، توسط آقای عبدالحلیم حلی و زیر نظر كتابخانه علامه مجلسي مركز تحقيق و پژوهش میراث مکتوب شیعه در قم تحقیق و به زودی منتشر خواهد شد.
 75. عمدة الطالب في نسب آل ابي طالب (نسخه جلاليه = وسطی)، اثر ابن عنبه حسني نسابه داودي (د. 828ق) با تحقيق و شرح و تعليقات آقاي سيّد علاء الموسوي (ابوعلي المعلم)، تصحيح گرديده و در حال انتشار است.
 76. عمدة المسترشدين تألیف حمید المحلی در علم کلام معتزلی. تنها نسخه های این کتاب فراهم آمده و مقدمه انگلیسی آن هنوز تکمیل نشده است.  (از سوی حسن انصاری و زابینه اشمیتکه)
 77. غرر الغرر و درر الدرر (مختصر الامالي المرتضی علم الهدی)، تأليف ابن العتائقي، از سوي علي اکبر فراتي در دست تصحيح قرار دارد و ان شاء الله بزودی منتشر می‌شود.
 78. فی القوی الطبیعیة عنوانی است که دکتر والبریج در دانشگاه ایندیانا، پروژه تصحیح و مقابله شش نسخه خطی در طب از جالینوس را بر عهده دارد که به نام این نام توسط حنین بن اسحاق به عربی ترجمه شده و توسط برخی مسلمانان هم بر آن تعلیقاتی زده شده است. در روند تصحیح، دکتر سید امیر حسین اصغری، نیز با ایشان، همکاری و مساعدت دارد.
 79. قران السعدین امیرخسرو دهلوی، و «نورالعین» شرح قران السعدین، به تصحیح مهری رحمانی، دانشجوی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، زیرنظر استاد سیدعلی اصغرمیرباقری فرد در حال آماده سازی برای چاپ است.
 80. كلمات سيد العرب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تألیف شريف أبي‌طاهر محمد بن حسن جعفري (زنده در سال 750ق)، توسط كتابخانه علامه مجلسي مركز تحقيق و پژوهش میراث مکتوب شیعه، در قم در حال تحقیق و تصحیح می‌باشد. مؤلف از علماي اهل سنت و ناشناخته مي‌باشد و اين كتاب بر مبناي تنها نسخه آن در كتابخانه سليمانيه تحقيق مي‌گردد.
 81. كيمياي سعادت اثر شهير غزالي، از سوي دکتر سلمان ساكت، در دست تصحيح قرار دارد.
 82. الکافئة في إبطال توبة الخاطئة تألیف: شيخ مفيد (د. 413ق) توسط کتابخانه علامه مجلسی مرکز تحقیق و پژوهش میراث مکتوب شیعه در مراحل پایانی تحقیق و تصحیح قرار دارد.
 83. کفایة الاثر فی النص علی الائمة الاثني عشر تألیف: خزاز قمی (قرن چهارم هجری) به شکل نسخه برگردان (فاکسیمیله) بر مبنای نسخه کهن آن به تاریخ ۵۶۳ هجری، با اجازه شاذان بن جبرائیل قمی به ابن زهره حلبی و اجازه ابن زهره به دو فرزندش در کتابخانه علامه مجلسی مرکز تحقیق و پژوهش میراث مکتوب شیعه به اتمام رسیده و اکنون در چاپخانه میباشد.
 84. کفایة الاثر فی النص علی الائمة الاثني عشر تألیف: خزاز قمی (قرن چهارم هجری)، از سوی آقای رفیعی پور، بر مبنای حدود ۱۰ نسخه خطی، زیر نظر کتابخانه علامه مجلسی مرکز تحقیق و پژوهش میراث مکتوب شیعه در حال تصحیح نهایی و مراجعه میباشد.
 85. گلستان هنر از قاضی احمد قمی بر اساس سه نسخه خطی تهران، هند و روسیه با شرح و تعلیقات و نمایه های گوناگون توسط دکتر حمیدرضا قلیچ خانی در مراحل نهایی صفحه آرایی است.
 86. لاشارات الصدرائیه (نسخه بی تا)، ملاصدرا، مصحح محمد برکت، نسخه برگردان (فاکسیمیله) از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 87. لب الحساب، علی بن یوسف بن علی منشی، مصحح نرگس عصارزادگان، علوم و فنون از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 88. لتفهیم لاوائل صناعه التنجیم(نسخه مورخ 538)، ابوریحان بیرونی، محمد باقری، نسخه برگردان(فاکسیمیله) از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 89. لطائف التفسیر، عبدالحی جامی، مصحح پیام شمس الدینی، حسین مسرت، علوم و معارف اسلامی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 90. لطائف التفسیر، فخر الاسلام ابونصر احمد بن الحسن بن سلیمان درواجکی، سعیده کمائی فرد، علوم و معارف اسلامی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 91. اللوامع خرگوشی که ابتد بنا بود به صورت چاپ عکسی منتشر شود اما پروفسور بلال اورفلی با همکاری گروهی از محققان آن را در دست تصحیح دارد.
 92. المباحثات شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا به اهتمام محسن بیدارفر، تصحيح گرديده و برای انتشار به مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران سپرده شده است.
 93. مثنوی تحفة الابرارازخمسه جمالی تبریزی به اهتمام منصوره نیک اندیش دانشجوی کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی سمنان دردست تصحیح می باشد.
 94. مثنوی وامق و عذرا سروده صرفی کشمیری (فوت 1003)، را علی کاملی و رویا مسعودی، در دست تصحیح دارند و به زودی منتشر می شود.
 95. مجسطی، ترجمه عربی (نسخه مورخ480)، بطلمیوس، حسین معصومی همدانی، نسخه برگردان از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 96. مجموعه آثار سيد مرتضی علم الهدی، در 35 جلد، از سوي کنگره‌ سيد مرتضي مستقر در دارالحديث، در حال تصحيح مي‌باشد.
 97. مجموعه رسائل خواجوی کرمانی، محمود عابدی، زبان و ادبیات فارسی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 98. مجموعه فلسفی کتابخانه مروی، مشتمل بر آثار یحیی بن عدی با مقدمه مفصل انگلیسی از پروفسور رابرت ویسنوفسکی.
 99. مجموعه کلامی زیدی در شیراز، به اهتمام انصاري و زابینه اشمیتکه به صورت چاپ عکسی منتشر می شود.
 100. المحجة البيضاء از حسام الدین عبدالله بن زید العنسی (با مقدمه زابینه اشمیتکه و حسن انصاری)
 101. المرشد فی الحساب (نسخه بی تا)، حسن بن علی، علی صفری آق قلعه، نسخه برگردان (فاکسیمیله) از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 102. مسلک العارفین اثر خواجه محمدبن احمدبن اسعد بخارایی (سده 8ق.) که موضوع آن سیر و سلوک به شیوه خواجه عبدالخالق غجدوانی (عارف مشهور قرن ششم) است، به عنوان پایان نامه دوره دکتری مرضیه راغبیان در رشته زیان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات عرفانی دانشگاه شهرکرد، در دست تصحیح است.
 103. المشیخه، سالک الدین حموی خراسانی، مصحح محمد منصور طباطبایی، نسخه برگردان/تصحیح از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 104. معراج الیقین فی شرح نهج المسترشدین، تأليف فخر المحققین حلي، با تصحيح مجدد مصطفی احمدی، ان‌شاءالله تا آخر شهریور 95 چاپ مي‌گردد.
 105. مفتاح الغرر لفتح الباب الحادی عشر تأليف شيخ نجم الدين خضر بن محمد بن علي حبلرودي، به عنوان پایان نامه ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، به اهتمام خانم خیر اندیش، در دست تصحيح قرار دارد.
 106. الملخص فی اللغه مع الوفاء بترجمه ما فی القرآن نسخه مورخ648، الشیخ الامام ابی الفتح(احمد بن محمد) بن الحسین البادی المعروف بالکافی، مقدمه: محمود جعفری دهقی، نسخه برگردان(فاکسیمیله) از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 107. من لایحضره الفقیه، جزء دوم (نسخه شخصی کتابخانه دکتر ذوالفقاری، نسخه مورخ 574ق)، مصحح وحید ذوالفقاری / شبیری، نسخه برگردان (فاکسیمیله) از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 108. مواهب علیه، ملا حسین کاشفی، محمدرضا موحدی، علوم و معارف اسلامی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 109. موصل الطالبین إلى شرح نهج المسترشدین نصیر الدین علی بن محمد کاشی(د. 755ق)، به اهتمام مصطفی احمدی در دست تصحیح است.
 110. نزهه القلوب، اثر شهير حمدالله مستوفي با تصحيح میرهاشم محدث از سوي انتشارات سفیراردهال منتشر مي‌گردد.
 111. نفائس الکلام و عرایس الاقلام از احمد بن محمود سمرقندی(رضی الدین خشاب سمرقندی) به کوشش مهدیه اسدی و دکتر حسین مسجدی در حال تصحیح است.
 112. هدایه الجاحدین از ملا محمدتقی بن محمدحسین کاشانی تهرانی (درگذشته 1321ق)، به موضوع ردیه نویسی و کلام اسلام و مسیحیت به دست حمیدرضا کیانی تصحیح شده و در حال آماده سازی برای نشر می باشد و همین روزها به زیور طبع آراسته می شود.
 113. هدایه المسترشدین فی رد المضلین از ملا محمدتقی بن محمدحسین کاشانی تهرانی (درگذشته 1321ق)، با موضوع ردیه نویسی و کلام اسلام و مسیحیت به دست حمیدرضا کیانی تصحیح شده و در حال آماده سازی برای نشر می باشد و همین روزها به زیور طبع آراسته می شود.
 114. هشت بهشت ادریس بدلیسی، مصحح منصور صفت گل، میراث مشترک ایران و عثمانی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.
 115. يادداشت هاي صديق الملك (فوت ١٣١٧ق)، به همت دكتر هومن يوسفدهي بازخواني شده و با مقدمه و توضيحات و پيوست و نمايه ها به زودی منتشر می شود.
 116. یاقوت الحمراء، اثر محمدکریم خان کرمانی، با تصحيح محمد مهرانفر از سوي انتشارات سفیراردهال منتشر مي‌شود.
 117. يتيمة الدهر في فتاوی أهل العصر. نوشته يک فقيه حنفی و معتزلی مذهب تقريباً ناشناخته اهل خوارزم در نيمه اول سده ششم هجري (الشيخ ابو صالح عبد الرحيم بن عمر بن محمد الترجماني) است که چندين نسخه از آن در کتابخانه های جهان موجود است. سه بخش نخست است و نيز بخش انجامين آن، با عنوان "باب التاريخ"، از سوي دکتر حسن انصاري در دست تصحيح قرار دارد.

بساتین