تصویر میرزا مهدی شکوهی
پنجشنبه ۱۲ فروردین ۹۵ ساعت ۱۴:۴۶
0 نظر
شکوهی ها
تصویر میرزا مهدی شکوهی

این تصویر برگرفته از چاپ سنگی دیوان حاج میرزا مهدی شکوهی -رحمه الله- است که توسط فرزند خلفش، میرزا حسن شکوهی در پشت دیوانش ترسیم و چاپ شده است.

نسخه ای از چاپ سنگی این دیوان در کتابخانه عمومی مراغه موجود است.