بنیاد شکوهی

دیوان حاج میرزا مهدي شكوهي (از شعرای بزرگ آذربايجان در دورة قاجار)
دیوان حاج میرزا مهدي شكوهي (از شعرای بزرگ آذربايجان در دورة قاجار)

تصحيح و ویراست: دكتر يوسف بيگ‌باباپور، دكتر مسعود غلاميّه، با مقدمه و نظارت: دكتر جلال جلال‌شكوهي

با همکاری نشر سفیر اردهال، چاپ اوّل: 1393، رحلی جلد سخت، 390ص. قیمت: 300000 ریال.

ادامه ...
0 نظر
جمعه ۲۲ تیر ۹۷ ساعت ۱۴:۵۳
شیدِ نَشید (مجموعه اشعار اسماعيل حميديه)
شیدِ نَشید (مجموعه اشعار اسماعيل حميديه)

به کوشش دکتر مسعود غلامیه و دکتر یوسف بیگ باباپور، با مقدمه و مقاله‌اي از: محمدرضا مقدسي، ودود دوستي

با همکاری نشر سفیر اردهال، چاپ اول 1393، وزیری شومیز، 238ص. قيمت: 250000 ریال.

ادامه ...
0 نظر
جمعه ۲۲ تیر ۹۷ ساعت ۱۴:۵۳
پندنامۀ ارسطو به کسری
پندنامۀ ارسطو به کسری

پندنامۀ ارسطو به کسری، سراینده: ناشناس، کاتب: شاه محمود نیشابوری (متوفی 989 قمری)

با همکاری نشر ارمغان تاریخ، چاپ اوّل 1394، وزیری شومیز، ‏۲۲ص. قیمت: 200000 ریال (تمام رنگی).

ادامه ...
0 نظر
جمعه ۲۲ تیر ۹۷ ساعت ۱۴:۵۱
صد کلمه (از امیرالمومنین علی«ع»)
صد کلمه (از امیرالمومنین علی«ع»)

گردآورنده:  ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ (160-250ق)

ترجمة منظوم: رشید الدین محمد بن محمد وطواط (قرن پنجم و ششم قمری)

به خط: عبدالله هروی (زنده 905ق) و عبدالواسع تبریزی (زنده 857ق)

با همکاری نشر ارمغان تاریخ، وزیری شومیز، چاپ اوّل 1394، ۴۵ ص. قیمت: 400000 ریال (تمام رنگی).

ادامه ...
0 نظر
جمعه ۲۲ تیر ۹۷ ساعت ۱۴:۵۰
صد کلمه امام علی (ع)
صد کلمه امام علی (ع)

گردآورنده: ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ (160-250ق)

ترجمة منظوم: عادل بن علی بن عادل خراسانی شیرازی(زنده 903 ق)

به خط: محمد کاتب (تاریخ کتابت 976 قمری)، چاپ اوّل 1394،‏۵۴ص. قیمت: 400000 ریال (تمام رنگی)

ادامه ...
0 نظر
جمعه ۲۲ تیر ۹۷ ساعت ۱۴:۲۸
‎ صفات العاشقین
‎ صفات العاشقین

اثر: بدرالدین هلالی جغتایی استرآبادی (سدّۀ 9-10قمری)

به خط: میر معزالدین محمد حسینی کاشانی (کتابت 978ق)

با همکاری نشر ارمغان تاریخ، چاپ اول 1394، وزیری شومیز، 131 ص.: مصور( رنگی). قیمت: 1000000 ریال (تمام رنگی)

ادامه ...
0 نظر
جمعه ۲۲ تیر ۹۷ ساعت ۱۴:۲۷
ترجیع بند مولانا جامی
ترجیع بند مولانا جامی

اثر: عبدالرحمان جامی (817-898ق)

به خط محمد زمان تبریزی (قرن نهم هجری)

با همکاری نشر ارمغان تاریخ، وزیری شومیز، چاپ اوّل: 1394، ‏۲۹ص. قیمت: 300000 ریال (تمام رنگی)

ادامه ...
0 نظر
جمعه ۲۲ تیر ۹۷ ساعت ۱۴:۲۵
شیعیان شکرستان هند (تذکرۀ شعرا و ادبای شیعی در شبه قارۀ هند)
شیعیان شکرستان هند (تذکرۀ شعرا و ادبای شیعی در شبه قارۀ هند)

تألیف و تدوین: دکتر یوسف بیگ باباپور، با همکاری مروارید رفوگران، پریسا سنجابی، مجید ساریان، با حمایت دکتر جلال جلال شکوهی

با همکاری نشر منشور سمیر، چاپ اول 1393، رحلی جلد سخت، 330ص. قیمت: 600000 ریال

ادامه ...
0 نظر
جمعه ۲۲ تیر ۹۷ ساعت ۱۴:۲۴
تذکرۀ معدن الجواهر (2جلد)
تذکرۀ معدن الجواهر (2جلد)

تألیف: محمدمهدی واصف مدراسی، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمد خشکاب

با همکاری نشر منشور سمیر، وزیری جلد سخت و شومیز، چاپ اوّل: 1396، 1200ص. قیمت دوره: 1200000ریال.

ادامه ...
0 نظر
جمعه ۲۲ تیر ۹۷ ساعت ۱۴:۱۸
مَطالِعُ السَّعادَة و یَنابِعُ السّیادَة
مَطالِعُ السَّعادَة و یَنابِعُ السّیادَة

اثرِ محمد بن امیر حسن السعودی(از دانشوران سدۀ 10 ق.)

چاپ عکسی بر اساس دستنویس موزۀ گالیکای فرانسه، ش Turc 242

به کوششِ حسین شادمان

با همکاری نشر منشور سمیر، چاپ اوّل 1396، وزیری جلد سخت، 300ص. قیمت تمام رنگی: 000/000/2 ریال / سیاه سفید: 000/400 ریال

ادامه ...
0 نظر
جمعه ۲۲ تیر ۹۷ ساعت ۱۴:۱۷
تازه های متون پیشین
تازه های متون جدید